Εργασίες Εκπαιδευτικών ανά κλάδο

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

 1. “Ιθάκη” του Καβάφη. Οι δικές σας Ιθάκες?

     (Σχέδιο διδασκαλίας της κας Σταύρου Σοφίας -φιλολόγου).

 1. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας
  (Από την φιλόλογο κα Κουραμπέα Ιωάννα)

   Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  1. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 – 1880). Το σύνταγμα του 1844.
  2. Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας.
  3.  Η «νέα γενιά».
  4. H Εθνοσυνέλευση του 1862 – 1864.
  5. Η εδραίωση του δικομματισμού.
  6. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.
  7. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1893 – 1909).
  8. Το κόμμα των Φιλελευθέρων.
  9. Τα αντιβενιζελικά κόμματα.
  10. Τα αριστερά κόμματα.
  11. O εθνικός διχασμός (1915 – 1922).
  12. Από τη συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία.
  13. Το Σοσιαλιστικό κόμμα.

 

Ο ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ 

  1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη.
  2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917 – 1922)
  3.  Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.

 

 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ.

  1. Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση.
  2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος.
  3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910 – 1922.
  4. Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος.
  5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 – 1936.
  6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1919 – 1939).
  7. Οι μεγάλες επενδύσεις.
  8. H Τράπεζα της Ελλάδος (Μάιος 1927).
  9. Η κρίση του 1932.

 

   ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

  1.   Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας.
  2. Η περίοδος της δημιουργίας.
  3. Τα πρώτα νέφη.
  4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905).
  5. Η αντίδραση του πρίγκηπα.
  6. Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων και οι διπλωματικοί ελιγμοί του Βενιζέλου.
  7. Tο τέλος της επανάστασης του Θερίσου και ο θρίαμβος της πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου.
  8. H αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906- 1908) .
  9. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών.
  10. Τα γεγονότα των ετών 1909 - 1913.
  11. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα.
  12. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος.

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αι.
  2. Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αι.
  3. Ο διωγμός του 1914.
  4. Άλλα προσφυγικά ρεύματα.
  5. Η περίθαλψη (1914 – 1921).
  6. Η παλιννόστηση.
  7. Η Μικρασιατική καταστροφή.
  8. Το πρώτο διάστημα.
  9. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών.
  10. Η αποκατάσταση των προσφύγων.
  11. H αγροτική αποκατάσταση.
  12. Η αστική αποκατάσταση.
  13. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων.
  14.  Η ελληνοτουρκική προσέγγιση.
  15. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα.
  16. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων.
 1. Ένα αντιπολεμικό μήνυμα μέσα από τη  "Η μυστική παπαρούνα του Μυριβήλη"

     (Σχέδιο διδασκαλίας της κας Ληξουριώτη Παναγιώτας -φιλολόγου).

 1. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

    (Εισήγηση: κα Ιωάννα Κουραμπέα).

 1. Το στοιχείο της διαθεματικότητας στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Λύκειο

    (Εισήγηση της σχολικής Συμβούλου κ. Κωττούλα Μαρίας). 

 1. Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη

    (Εισήγηση: κα Ιωάννα Κουραμπέα).

 1. Παιδική εργασία και εκμετάλευση.

     (Σχέδιο διδασκαλίας της κας Ληξουριώτη Παναγιώτας -φιλολόγου).

 1.  Περιδιαβάζοντας την ποίηση της Κικής Δημουλά με την επίγευση ενός «κονιάκ μηδέν αστέρων»
        (Σχέδιο διδασκαλίας της κας Ληξουριώτη Παναγιώτας -φιλολόγου).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 1. Θέματα - Ασκήσεις Μαθηματικών - Σχέδια Μαθημάτων.

   (Από τον μαθηματικό κο Μυλωνάκη Κων/νο).

Α΄ ΤΑΞΗ

  ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  1. Σχέδιο μαθήματος και  Ασκήσεις  για Γραφική Παράσταση Συνάρτησης παρ. 6.2 Α΄ Λυκείου.

         (Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Εργαστηρίου Μαθηματικών της Β¨Αθήνας).

  1. Σχέδιο μαθήματος  για συνάρτηση f(x)=αx+b  παρ. 6.3 Α΄ Λυκείου.

       (Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Εργαστηρίου Μαθηματικών της Β¨Αθήνας).

B΄ ΤΑΞΗ

  1. Διδασκαλία της παραβολής ( Β΄ Προσ.) με χρήση sketchpad. Παρουσίαση  -  Σχέδιο Μαθήμτος -  Φύλα εργασίας

     Αρχεία sketchpad (κατασκευή1 - κατασκευή2 - Γεωμ. τόπος - Ορισμός Με άξονα τον χ΄χ - Με άξονα τον y΄y )

Γ΄ΤΑΞΗ

  1. Βασικά σημεία Θεωρίας και Ασκήσεις για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου 2019-20

        ( Όρια Συνέχεια - Παράγωγοι - Ολοκληρώματα)

  1. Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 2017-18 ( Α΄Ομάδα -  Β΄Ομάδα )
  2. Ερωτήσεις Θεωρίας- Αποδείξειςγια Μαθηματικά - Στατιστική της Γ΄Λυκείου.
  3. Αποδείξεις για Μαθηματικά Κατευθύνσεων της Γ΄Λυκείου.

 

 1. Μαθηματικά με χρήση Λογισμικών.

   (Από τον μαθηματικό κο Μυλωνάκη Κων/νο).

Για να ανοίξετε τα παρακάτω αρχεία εγκαταστείστε την ελεύθερη έκδοση του geogebra 4  και του  sketchpad v4.07.


ΕΥΘΕΙΑ   Efthia.ggb


 

ΚΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ    Κύκλος :   cycl_1.gsp


 

Παραβολή 

Η παραβολή σαν Γεωμετρκός Τόπος: par_1  -  par_2 .

Η παραβολή σε σύστημα αξόνων: Με άξονα χ΄χ  -  Με άξονα ψ΄ψ .

Εφαπτόμενη παραβολής: Ορισμός και εξίσωση εφαπτομένης.


 

 Έλλειψη 

Γεωμ. τόπος :  01_ell

Σε σύστημα συν/νων02_ell

Ανακλαστική ιδιότητα: 03_anakl

 

 1. Τριγωνομετρία (Φύλλα εργασίας - Μικροπειράματα)

    >   Φύλλα εργασίας

    >   Τριγωνομετρικός κύκλος

    >   Τριγωνομετρικές ταυτότητες

    >    Aντίθετες γωνίες

    >    Παραπληρωματικές γωνίες

    >    Συμπληρωματικές γωνίες

    >    Γωνίες με διαφορά 180 μοίρες.

   (Από τον μαθηματικό κο Κοντοβά Κων/νο) 

 

ΦΥΣΙΚEΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 1. Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.
 2. Σχέση Α.Α.Τ. με την ομαλή κυκλική κίνηση.
 3. Αρχή της ανεξαρτησίας ή επαλληλίας των κινήσεων.
 4. Θέμα Γ4 του 2012.

   (Από τον φυσικό κο Βέικο Αντώνη).

 

OIKONOMIKA

 1. Αρχές οικονομικής Θεωρίας

   (Aπό τον οικονομολόγο κο Αγόρη Ανδρέα) 

 1. Τράπεζα θεμάτων

    Βασικές Αρχές Πολ. Επιστημών Β΄  -  Πολ. Παδεία Α΄  -  Πολ. Παδεία Β΄

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 1. Μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα της Κοινωνιολογίας

    (Από την Κοινωνιολόγο κα Ξένου-Στρούζα Παρασκευή)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο,  η μέθοδος Project και ο εξελισσόμενος εκπαιδευτικός.

    (Εισήγηση: κα Ιωάννα Κουραμπέα).