Το 2ο Γενικό Λύκειο Πεύκης ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1989-1990 για τη φοίτηση των μαθητών της Κάτω Πεύκης (ΦΕΚ. 194, τ. Α/31.8.1989). Αρχικά και έως το σχολικό έτος 1999-2000 συστεγαζόταν με το 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης, στη Λεωφόρο Ειρήνης. Από το σχολικό έτος 2000-2001, το 2ο Γενικό Λύκειο Πεύκης, μεταστεγάστηκε σε δικό του ιδιόκτητο κτήριο, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 24 διασταύρωση με Κορίνθου.

2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Υποδομές

Κανονισμός Λειτουργίας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διδακτικό Προσωπικό

Εσωτερική Αξιολόγηση

Χρήσιμα Έντυπα