Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.1, ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025, πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των κηδεμόνων, η ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).Παρακάτω: α) Επιστολή του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα τις ηλεκτρονικές εγγραφές, β) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του Μαθητή/τρια και γ) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα ότι συναινεί να υποβάλει ο έτερος Κηδεμόνας την αίτηση εγγραφής.  

α) Επιστολή του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα τις ηλεκτρονικές εγγραφές

β) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του Μαθητή/τρια

γ) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα ότι συναινεί να υποβάλει ο έτερος Κηδεμόνας την αίτηση εγγραφής.  
Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr. https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-govgr/ekdose-upeuthunes-deloses .