Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ για τις απουσίες που οφείλονται σε εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού Εδώ