Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) καλούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024). Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ