Στις καταστάσεις αυτές για κάθε υποψήφιο αναγράφονται:  (ΕΔΩ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με τους ΒΑΘΜΟΥΣ)
• Στην πρώτη σειρά ο κωδικός αριθμός Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς τα ονομαστικά του στοιχεία.
• Στη δεύτερη σειρά ο τίτλος του Ειδικού Μαθήματος, οι βαθμοί του Α΄ και Β΄ βαθμολογητή, του αναβαθμολογητή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης και ο τελικός βαθμός του Ειδικού Μαθήματος.
• Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί και σε άλλο Ειδικό Μάθημα, ακολουθεί άλλη σειρά με το μάθημα αυτό και με τους αντίστοιχους βαθμούς.