Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εiσαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία ΕΔΩ το ΦΕΚ    

Τροποποίηση Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   

Ενδεικτικά για την ενημέρωσή σας αναρτούμε το Μηχανογραφικό 2023 . Για το 2024 θα ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ αντίστοιχο ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024 το οποίο ενδέχεται να περιέχει αλλαγές σε σχέση με αυτό του 2023.