Μπορείτε να δείτε τους τροποποιημένους Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, πατώντας εδώ.