Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ, παρακάτω, αναφέρονται ποιοί έχουν δικαιώμα συμμετοχής τα Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και η  Κατάθεση μηχανογραφικού και καθορισμός θέσεων εισαγωγής.  ΕΔΩ η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΑΙΘΑ