Απόφαση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των τουριστικών γραφείων ΕΔΩ