Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (project).
     (Υπευθ. καθηγήτριες κες Καββαδά και Σταύρου).


  1.  Βίντεο - Βιοποικιλότητα.

   2.  Βιοποικιλότητα.

   3.  Ανανεώσιμες πηγές.  

  4.  Βιοκλιματικό κτίριο.